fbpx

Muziek heeft voor veel mensen een bijzondere betekenis. Het inspireert, troost en geeft kracht. Liedjes en muziekstukken kunnen sterk samenhangen met bepaalde gebeurtenissen in je leven. Dit kunnen gebeurtenissen uit het verleden, het heden en de toekomst zijn. Muziek is een krachtig voertuig om je onmiddellijk terug te brengen naar die gebeurtenis.

Als je naar muziek luistert die past bij wat jou op dat moment bezig houdt, voel je je gesterkt. Er is immers iemand die in hetzelfde schuitje zit. Die al gelopen heeft waar jij nu loopt. Dat maakt dat je je gesteund voelt, Je staat er niet alleen voor.

De afgelopen tijd heb ik op social media verschillende van mijn composities gedeeld, elke met een eigen thema. Deze thema’s wortelen in gebeurtenissen uit mijn eigen leven. Maar omdat ik een heel gewoon mens ben, als ieder ander, zijn dit gebeurtenissen die niet specifiek en alleen op mij van toepassing zijn. Veel mensen overkomt hetzelfde en worstelen met dezelfde problematiek en levensvragen.

In dit artikel verzamel ik de liedjes die ik gedeeld heb en vertel ik welke thema’s eronder liggen.

individuele coaching

Een dierbare vriend of vriendin maakt een lastige periode door. Je ziet dat hij of zij het moeilijk heeft, maar je kunt het probleem niet oplossen. Je voelt je machteloos.

Onderliggende thema’s: vriendschap, machteloosheid, de helpende hand bieden, er zijn voor de ander.

Bijbehorend liedje: You’re my friend

 

IMG 1520 broddelafdrukversie scaled

 

Je voelt je heen en weer getrokken tussen twee uitersten. Het lijkt wel of er twee stemmen in je hoofd zitten die je allebei een andere kant op willen duwen.

Onderliggende thema’s: dualiteit, het feit dat alles een keerzijde heeft.

Bijbehorend liedje: Dark side

 

 

Glimlachmomenten zilveren begin van de nieuwe dag

Je hebt iemand verloren. Misschien door de dood of anders door een ziektebeeld waardoor iemand niet meer is wie hij of zij was.

Onderliggende thema’s: verlies, rouw, omgaan met een veranderde persoonlijkheid.

Bijbehorend liedje: Elegy

blok website teams

 

 

Er moeten keuzes gemaakt worden op je levenspad. Jij bent de enige die dat kan doen, maar daarvoor is moed nodig.

Onderliggende thema’s: regie nemen, verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes en de consequenties daarvan.

Bijbehorend liedje: No one else but you

 

 

Warboel fragments and facets scaled

Het is een warboel in je hoofd. Je gedachten tuimelen over elkaar heen, er zit geen enkele logica in.

Onderliggende thema’s: piekeren, maalstroom van gedachten.

Bijbehorend liedje: Fragments and facets

 

Individuele coaching, Da Capo Coaching

 

Nu ben je toch echt wel wat je noemt volwassen. Waarom lijkt het dan soms net alsof je nog zo veel te leren hebt?

Onderliggende thema’s: volwassen worden, innerlijke groei.

Bijbehorend liedje: It takes a little time to mature

 

 

ouderliefde scaled

De liefde van een ouder voor een kind is niet te beschrijven.

Onderliggende thema’s: ouderliefde, geborgenheid.

Bijbehorend liedje: Milans lullaby

 

Blij met waar ik ben scaled

 

Je hebt hard geknokt om ergens te komen, iets te bereiken. Wat een heerlijk gevoel is het wanneer je daar komt waar je wilt zijn.

Onderliggende thema’s: zoeken en vinden van je plek, thuis komen, je thuis voelen.

Bijbehorend liedje: Finally

 

 

Ik ben benieuwd of deze thema’s ook in jouw leven voorbij gekomen zijn of op dit moment welk actueel zijn. Misschien past een van deze liedjes er wel bij. Deze liedjes zijn mijn cadeautje aan jou

Wil je ze allemaal beluisteren en bewaren? De afspeellijst van alle liedjes vind je hier.

Deze liedjes maken onderdeel uit van mijn gereedschapskist met muziekinterventies. Maar er zitten nog vele andere soorten interventies in, waarmee je als coach of trainer kunt werken. Daarvoor hoef je zelf geen instrument te bespelen, want werken met muziekinterventies kan iedereen. Het is een kwestie van begrijpen wat muziek teweeg kan brengen en hoe het inwerkt op het brein. Met deze kennis kun je ook als niet-muzikant je favoriete werkvormen aanvullen met muziekinterventies.

Ben je coach of trainer en wil je leren werken met muziek als interventie? Schrijf je dan nu in voor mijn training Als de NooT het hoogst is, is de coach nabij…

 

Angeline Schoor

Da Capo Coaching