fbpx

Helpt leidinggevenden grip te krijgen op teamenergie, geeft concrete handvatten voor het behouden dan wel verbeteren van energie in teams
Vertaalt kwantitatieve data naar kwalitatieve interventies

Voor wie is dit programma?

Leidinggevenden op middenkaderniveau.

Waarom dit programma?

Je hebt teams waar de vonken vanaf spatten, ze stralen je tegemoet. En je hebt teams die
lusteloos lijken, dralend, bijna uitgeblust. Wat is de oorzaak hiervan? Wat maakt dat het ene
team barst van energie en het andere team lijkt te lijden aan een chronisch energielek? Als
leidinggevende heb jij een belangrijke rol in het richting geven aan de energie in je team. Je
leiderschapsstijl is hierin van cruciaal belang. Maar waar begin je? Wat veroorzaakt een
negatieve energie, waarin mensen wegkwijnen of juist die positieve energie die mensen doet
groeien en bloeien?

In dit programma ga ik op zoek naar energiegevers en energielekken, zowel bij het team als bij
jou. Door het naast elkaar leggen van beelden die leven bij het team en bij jou breng ik
overeenkomsten en verschillen in kaart. Dit geeft inzicht in oorzaken van stralende of dralende
teams. Het geeft je handvatten voor het grip krijgen op de energie in je team.

Wat ga je doen?

Ik interview jou en je team los van elkaar en luister aandachtig naar wat boven en onder de
tafel speelt. Als er informatie voorhanden is uit bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek of managementdashboard, kan ik dit als kapstok voor het interview gebruiken. Het goede gesprek staat echter centraal. In de interviews geef ik expliciet aandacht aan het jouw
leiderschap. Op basis van wat uit beide gesprekken komt onderzoek ik welke zaken energie
kosten en opleveren. Dit vormt de basis voor een advies aan jou. In dit advies geef ik een
analyse van de belangrijkste zaken in het team die de energie op een positieve dan wel
negatieve manier beïnvloeden en het effect van jouw leiderschap. Vervolgens geef ik een aantal
concrete, gerichte en direct uitvoerbare interventies die je kunt plegen om energie van het team
te behouden dan wel te verbeteren.

Werkwijze , tijdsinvestering en doorlooptijd

Het traject start met een intakegesprek met jou. Dit gesprek is bedoeld om het programma en de
werkwijze verder toe te lichten en globale informatie over het team (grootte, samenstelling,
taken) in kaart te brengen.

• Intake leidinggevende – 1 uur.
• Interview team – 1 – 1,5 uur (team als groep).
• Interview leidinggevende 1 -1,5 uur.
• Bespreken advies met leidinggevende – 1 uur.
Deze stappen vinden plaats binnen een tijdsbestek van vijf weken. Daarna ga jij gedurende
ongeveer een half jaar met de interventies uit het advies aan de slag. In deze periode voer ik
minimaal twee voortgangsgesprekken met jou. Aan het eind van jouw half jaar werken met de
interventies interview ik het team opnieuw om het effect te onderzoeken. Hiervan maak ik een
eindanalyse.

• Twee tussentijdse voortgangsgesprekken met leidinggevende 2 x 1 uur.
• Eindinterview team – maximaal 1 uur (team als groep).
• Bespreken eindanalyse leidinggevende – 1 uur.
De doorlooptijd van dit traject is negen maanden.
Deze tijdsinvestering is de minimale variant. In overleg kan de begeleiding worden uitgebreid
met de volgende opties.
• Meer tussentijdse contactmomenten met de leidinggevende.
• Individueel coachtraject voor de leidinggevende.
• Teamcoaching.

Wat levert dit programma op?

• Concrete en krachtige interventies die direct toegepast kunnen worden.
• Een advies waarin beelden tegenover elkaar gezet worden en oorzaken van
energiegevers en energielekken duidelijk worden.
• Inzicht in eigen leiderschapsstijl en -gedrag.
• Inzicht in beelden over leiderschap en perceptie bij het team.
• Behoud dan wel toename van de energie in het team.
• Grotere tevredenheid van medewerkers.

RECENSIES

Ellen
Ellen

Dit programma heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de teamontwikkeling, zowel bij mij als teamleider als in het team. Knelpunten werden helder en oplossingen zaten….

Debby
Debby

Samen met mijn collega leidinggevende geef ik leiding aan een team van 50 medewerkers. Angeline heeft ons met het programma Van dralen naar stralen van goed advies voorzien.